Phát hiện bảo vật quốc gia 22 năm trước nằm trong đống phế liệu

QUẢNG TRỊRà tìm phế liệu trên đồi cát làng Trà Lộc (huyện Hải Lăng), người đàn ông tìm thấy một cái “nồi đồng” là bảo vật quốc gia. Trống đồng Trà Lộc là bảo vật quốc gia thứ 4 của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo Đầu năm 2020, trống đồng Trà Lộc được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện vật đang được trưng bày ở bảo tàng tỉnh Quảng Trị này có niên đại văn hoá Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm.  Chiếc trống đồng được phát hiện từ 22 năm trước, hoàn toàn tình cờ. Tháng 3/1998, trong lúc rà tìm phế liệu chiến…

Tiếp tục đọc →